निमणत्रणा उपराेक्त सम्बन्धमा यस याङला घाेइला प्रा.लि. ले तामाङ, गुरूङ, मगर, शेर्पा, लामा,झाक्रीहरूका पाेशक र तामाङहरूकाे विविध कार्यहरूमा प्रयाेग हुने सम्पुर्ण सामाग्रीहरू विशेष गरी विवाह, ब्रतबन्ध, अन्नप्रहशन जस्ता शुभ कार्यकाे लागि अावश्याक वस्तुहरूकाे सुविध युक्त प्रर्दशनी हल सहितकाे नयाँ ब्यापारिक स्थान ( पसल) यहि जाेरपाटी पुरानाे अरब बैंक अगाडि यहाँहरू सम्पुर्णलाइ सुविध पुग्ने गरि नयाँ […]

> View article